Bağımsız Tataristan Hükümeti Başbakanı – Rafis Kaşapov'un bildirisi

Bağımsız Tataristan Hükümeti Başbakanı – Rafis Kaşapov'un bildirisi

Bağımsız Tataristan Hükümeti 14 Ekim 2023 tarihinde New York’ta İlk Kurultayını düzenleyecek.

İlk defa ABD’de düzenlenecek Tatarların Milli Kurultayı tarihi önem taşıyor. Çünkü Kurultayda Tatarların milli bilincinin büyümesi ve tüm dünyadaki Tatarların siyasi aktivitesinin yükselmesi hakkında konuşulacak. Tatarların geleceğini önemseyen herkes bu Kurultaya katılabilecektir.

Tatar halkının geleceğine tarafsız kalmayan herkese müracaat etmekteyiz ve Kurultaya aktif bir şekilde katılmaya davet etmekteyiz. Tatar halkının hayatta kalması, millet olarak kendi halinden farkında olması çok önemlidir.

Tatar halkı milli haklarından mahrum kalma siyasetine razı değildir!

Ve kendi kaderini kendi belirlemek için tüm hak ve yetkileri elinde olmasını istemektedir!

İlk Millet Kurultayının gündemi şöyledir:

1.Tatar milletinin konsolidasyonu.

2. Bağımsız Tataristan Başkanın ve Meclisin tüm milletle seçilmesi hakkında.

Rusya sonrası geçecek referandumlar ve özerk cumhuriyetler oluşturma konularının müzakereleri.

3. Cumhuriyetin ekonomik durumu.

4. Ortaokul, lise, önlisans ve lisans eğitimini ana dilinde olması ve Bağımsız Tataristanda, Avrasya bölgelerinde anayasal olarak garanti altına alınması.

5. Devlet sınavlarının tatar dilinde geçirilmesi ve onun sonuçlarına göre üniversitelere kabül edilmesi.

6. “Aile ve Tatar dili yılı” uygulama komitesinin oluşturulması ve kamu kuruluşlarının dahil edilmesi, UNESCO’ya ve başka uluslararası kurumlara haber verilmesi.

7. Tataristandaki demografik durum ve göçmenlik, Tatarların assimilasyondan korunması.

8. Rusya sonrasındaki cumhuriyetlerde Tatar nüfusunun sosyal gelişmesi.

9. “Tatar milletinin kısa ve objektif tarihi ve devletçiliği” kitabının Tatar, İngiliz, Türk ve Rus dillerinde “masa kitabı” şeklinde yazılıp kitlesel tirajda bastırılması.

10. Kreş ve ilkokullarda çocuklara Tatar halkının milli müziğini Tatar şaheserleri temelinde terbiye programı ve yöntemlerinin geliştirilmesi.

11. Kazan meydanlarının birinde eski Kazanın panoram yapısını inşa etmek (1552 senesinden önce).

12. 1552’deki Kazanı savunan şehitlere heykel inşa etmek.

13. Tatar Film stüdyosu kurulması ve yabancı filmleri Tatar diline çevirilmesi.

14.Tatar televizyon kanalını kurmak.

15.Tataristan Cumhuriyeti vatandaşlarına Mahkemede Tatar dilinde ifade etmek hakkı olması.

16. Tüm Türk halklarının dilini, tarihini ve kültürünün öğrenilmesi.

17. Gelecekte Bağımsız Tataristan Hükümetinin BM ve Avrupa Birliğina katılması.

18. Rusya Büyükelçiliği önünde

15 Ekim tarihinde Ivan Grozniy askerleri tarafından 1552 senesinde şehit edilen Kazan savunucularının onuruna «Hăter Köne» (tatar dilinde) Anma Gününü düzenlemek.

Saygıyla Bağımsız Tatarist an Hükümeti Başbakanı – Rafis Kaşapov.