Bir kez daha düşünün! 
Bu ülkede
*-Neden ağır bir ekonomik yıkım yaratıldı?
*-Neden varlıklarımız satıldı?
*-Neden altın rezervimize kadar ihtiyat akçemiz harcandı?
*-Neden inanılmaz bir dış borç yaratıldı?
*-Neden Londra mahkemeleri yetkili kılındı?
*-Neden maliyetinin çok üzerinde alt yapı çalışmaları yapıldı, 30 yıllık garantiler verildi, hem de enflasyona indeksli kur ile?
*-Neden Atatürk ismi silinmeye çalışılıyor?
*-Neden T.C. tabelaları kaldırıldı?
*-Neden sınır güvenliği yok ve vasıfsız milyonlarca sığınmacı ülkeye dolduruldu?
*-Neden bir demografik bozulma yaratıldı?!
*-Neden yetişmiş insan gücümüz yurt dışına sevk ediliyor ve çekiliyor?
*-Neden stratejik devlet kurumları yok edildi?
*-Neden, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi önlendiği halde rejim değişikliği yapılıp tek adam rejimine geçildi?
*-Neden Meclis’in üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkesi kaldırıldı?
*-Neden denetleme – dengeleme mekanizmaları kaldırıldı?
*-Neden vergilerimizin akibetinin hesabı sorulamıyor ve verilmiyor?
*-Neden Milli Güvenlik Güçleri sistemi değiştirildi?
*-Neden askeri okullar ve askeri hastaneler kapatıldı?
*-Neden bazı savunma sanayii kuruluşları satıldı ve üretim yapamaz hale getirildi?
*-Neden ülkenin telekomünikasyonu satıldı? 
*-Neden eğitim sistemi laik sistem dışına çıkarıldı, teknik ortaöğretim bırakıldı, yıl sonu ve kademe bitirme sınavları kaldırıldı?
*-Neden ulus-devletin belkemiği olan orta ekonomik sınıf yok edildi? 
*-Neden üniversitelerin kalitesi düşürüldü: yüksek öğrenime giriş maliyetli ve zor, diploma verip çıkartmak kolay?
*-Neden sağlık sistemi kötü işliyor, SGK fonlarını gereksiz tahlil ve ilaçlarla emiyor, sağlık görevlileri neden fazla nöbet ve çalışma karşılığında düşük ücretle çalıştırılıyor?
*-Neden Anayasa hükümlerine uyulmuyor, en hayatî konularda ülke neden KHK’lar ile keyfi uygulamalara tabi?
*-Neden uyuşturucu ve mafyanın merkezi olduk? 
*-Neden bağlı olduğumuz AİHM kararları uygulanmıyor?
*-Neden tarikat ve cemaatler holdingleşip devlete yerleştirildi?
*-Neden ortak akıl devre dışı bırakıldı?
*-Neden yetişmiş insan gücümüzü kaybediyoruz?! 
*-Neden üretim ekonomisinden vazgeçildi?
*-Neden kendimize yeten tarım ve hayvancılıkta, dışa bağımlı olduk?
*-Neden bu kadar çok gaz, petrol nadir element kaynakları keşfedilirken (!) enerjide dışa bağımlılık arttı?
*-Neden yıllar öncesinden bir Varlık Fonu oluşturuldu ve sorgulanamaz kılındı?! Yıllar öncesinden!… 
Neden İstanbul Finans Merkezi bir Enerji Hub’ı ile açılacak ve ülkemizin yeraltı zenginliklerinin pazarlaması buradan yapılacaktır?
*-Neden Biden ile başbaşa yapılan görüşmeye Dış İşleri diplomatları alınmadı ve hemen ardından sınırlarda “açık kapı” politikası ile genç erkek Afgan, Paki ve diğerleri akın akın ülkeye girmeye başladı?
Tek cevap: Yıkıcı ve Bölücü Emperyalist BOP projesi işliyor. Görevlisi de iş başında!


Kaynak: Bandırma Manşet / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER