Birleşmiş Milletler: 120 milyon insan vatanını terk etmek zorunda kaldı

Daha kolay kıyaslamak için: Zorla yerinden edilenlerin sayısı dünyanın en yoğun 12'nci nüfus yoğunluğuna sahip Japonya ile eşdeğer... 

Verileri inceleyelim:

GAZZE, SUDAN, MYANMAR...

Yerinden edilme rakamlarının artmasına Sudan'daki devam eden yıkıcı çatışmaların en büyük katkıyı yaptığı belirtilirken, Nisan 2023'ten bu yana ülke içinde 7,1 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 1,9 milyon Sudanlının da komşu ülkelere geçtiğine değinildi. 

Raporda, "2023 yılı sonunda toplam 10,8 milyon Sudanlı yerinden edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Myanmar'da geçen yıl şiddetli çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi ülke içinde yerinden edildi." ifadesi kullanıldı. 

BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), 2023'ün sonu itibarıyla Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkıcı şiddet nedeniyle 1,7 milyona yakın insanın (nüfusun yüzde 75'i) yerinden edildiğini tahmin ettiği kaydedilirken, bazı Filistinli mültecilerin birden çok kez yerinden olduğu ifade edildi. 

Suriye'nin, 13,8 milyon kişinin ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilmesiyle dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olmaya devam ettiğinin altı çizildi. 

2023'te dünya genelinde 5 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişinin ve bir milyondan fazla mültecinin menşe ülkelerine geri döndüğünü vurgulandı. 

Öte yandan iklim krizi ve bunun zorla yerinden edilmiş insanları nasıl giderek artan ve orantısız bir şekilde etkilediğine ilişkin yeni analizler de raporda aktarıldı. 

En büyük darbeyi yiyen ülke Türkiye olmasına karşın "Ensar" adı altında din sömürüsü yapılarak bu devasa sorun görmezden geliniyor. 

Türkiye derhal uyanıp gerçekleri görmek zorunda...