UYGUR HABER VE ARAŞTIRMA MEREKEZİ(UYHAM)

BM İnsan Hakları Yüksek Konseyi komiserliğine yeni atanan Başkomiser Volker Turk , Pekin’i BM’nin Uygur bölgesindeki uygulamalarına ilişkin tavsiyelerini bir an önce uygulamaya başlaması konusunda uyardığı açıklandı.

 Yeni atanan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 7 Mart’ta Cenevre’de küresel insan hakları durumu konulu toplantıda bir konuşma yaptı. Yüksek Komiser Turk, konuşmasında Çin’in Uygur bölgesinde yaşayanUygur bölgesinde yaşayan Uygur halkının mevcut durumundan duyduğu derin endişe duyduğunu bölgede insan haklarının iyileştiriilmesi konusunda somut adımlar atmaya ve BM.lerin Uygurlar konusunda kendisine iletilen tavsiyelerini bir an önce uygulamaya başlaması çağrısında bulundu.

Uygur bölgesi ve Tibet’teki “Azınlık Hakları” Aktivistleri ile İletişim Kurduk  

Yüksek Komiser Volker Türk ,konuşmasında Çin’in hangi “somut adımları” atması gerektiğini belirtmezken, ofisinin Uygur bölgesi ve Tibet’teki “Azınlık Haklarının korunmasına” yönelik çalışmalar yapan bazı aktivistlerle iletişim kanalları kurulduğunu belirterek şöyle konuştu :

İskoçya Ulusal Partisi’nin yeni lideri Humza Yousaf oldu İskoçya Ulusal Partisi’nin yeni lideri Humza Yousaf oldu

” BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 6 Mart’ta Çin’deki ekonomik, sosyal ve kültürel hakların durumuna ilişkin özet raporunu yayınlandı ve bu raporda Çin’in Uygur kültürü, dili ve dininin yok etmeye devam ettiği Uygur ailelerin zorla dağıtılarak yok edildiği, Uygur kadınlarının zorla kısırlaştırılarak çocuk yapma yeteneklerinin ebedi olarak yok edildiği uygulamalarla ilgili endişelerini dile getirildi. Çin hükümetinden bu uygulamalar konusunda açıklama istedi. Ayrıca, Uygurların zorla/Köle işçi olarak çalıştırma sisteminin kaldırılması çağrısında da bulunulduğunu bildirdi. Çin örneğinde, Tibetliler, Uygurlar ve diğer etnik grupların korunması da dahil olmak üzere insan hakları konularını desteklemek için bir dizi aktivistle iletişim kanalları kurduk. Ofisim, Sincan bölgesi örneğinde, özellikle kitlesel keyfi kaçırma-tutuklamalar ve devam eden aile parçalanması sorunlarıyla ilgili acil endişelerimiz bölgeden eelde edilen kanıtlarla belgelendi. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin geçen yıl 31 Ağustos’da eski İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet döneminde açıkladığı Uygur raporunda “büyük çaplı keyfi tutukulama-kaçırma ve Uygur aile üyelerini bir birlerinden zorla ayırma” olaylarını belgelediğini belirterek, ” bu konular sonuç alana kadar somut takip edilmesi gereken önemli konular olduğunu de bildirdi.