Bu kin, bu nefret niye?

Bu kin, bu nefret niye?

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepkiler devam ederken bir skandal da Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşti. Pegida'nın Hollanda'daki lideri Wagensveld, Kur'an-ı Kerim'i önce yırttı sonra yaktı...! 
****
Kitap yakmak faṣizmin ayak seslerini duyurması demektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu tür eylemler karṣısında sessiz kalmayacağını düṣünüyoruz. 
İnsanların dini, dili, ırkı ne olursa olsun. İnsan gibi saygı sevgi hoṣgörü içinde yaṣamak zorundayız. Hiç kimsenin kimseyi dini inancından, renginden, ırkından dolayı barbarca zulumetmeye aşaĝlamaya hakkı yoktur. Suçlular yargı önüne çıkarılıp gereken cezayı çekmeli, ıslah edilmelirdir. 
****
Avrupa'da yaṣayan müslümanları tedirgin etmek, onların yaṣam alanlarını kısıtlamak, sadece ırkçı ve cahil bir biresyel faṣizan davranıṣıdır!..  Avrupalı faṣizme müsade etmez.
*****
Zebur ,Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim dört büyük hak kitabı tek Tanrı'ya inanır.  O zaman toplumların inanıṣ kitaplarına saygı duymak gerekir. "Sizin dininiz size bizim dininimiz bize" dersek eĝer sorun nerede? Bizde mi yoksa Tanrı'da mı?  Kavga etmenin din inanç adına savaşlar çıkarıp insanları yerinden yurdundan etmenin kimseye hiç bir faydası olmadı, olmayacaktır da.
****
Dijital çağda halen ırkçı ṣövenist, siyonist rüyalar kuranlar emellerine hiç bir zaman eriṣemeyecektir. 
Dünya barışına, azçlıĝa, zülme, hastalıklara hep beraber mücadele etmek ve insan gibi yaşamak hepimizin özlemi ve beklentisidir. 

Yaṣamak bir aĝaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.

Bu davet, bu hasret bizim. 

Necati Aydın

***

Warum dieser Hass?

Während in Schweden die Reaktionen auf die Koranverbrennung des rechtsextremen Politikers Paludan vor der türkischen Botschaft in Stockholm anhielten, ereignete sich in Den Haag, Niederlande, ein weiterer Skandal. Wagensveld, der Anführer von Pegida in den Niederlanden, hat den Koran zuerst zerrissen und dann verbrannt...!
****
Bücher verbrennen bedeutet, den Spuren des Faschismus Gehör zu verschaffen. Wir denken, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte angesichts solcher Klagen nicht schweigen wird.
Unabhängig von der Religion, Sprache, Rasse der Menschen. Wie Menschen müssen wir mit Respekt, Liebe und Toleranz leben. Niemand hat das Recht, wegen seines religiösen Glaubens, seiner Hautfarbe oder seiner Rasse barbarischer Verfolgung ausgesetzt zu werden. Kriminelle sollten vor Gericht gestellt und bestraft und rehabilitiert werden.
****
Die in Europa lebenden Muslime zu verunsichern und ihren Lebensraum einzuschränken, ist nur ein rassistisches und ignorantes faschistisches Einzelverhalten...! Europa erlaubt keinen Faschismus.
*****
Psalmen, die Thora, die Bibel, der Koran, die vier großen Bücher der Wahrheit glauben an einen Gott. Dann ist es notwendig, die Glaubensbücher der Gesellschaften zu respektieren. Wenn wir sagen: „Deine Religion ist für dich, unsere Religion sind wir“, wo ist das Problem? Liegt das Problem in uns oder in Gott? Im Namen der Religion zu kämpfen, Kriege zu führen und Menschen aus ihrer Heimat zu vertreiben, wird niemandem etwas nützen.
****
Wer im digitalen Zeitalter noch von rassistisch-chauvinistischen zionistischen Träumen träumt, wird sein Ziel nie erreichen.
Es ist die Sehnsucht und Erwartung von uns allen, Hunger, Unterdrückung und Krankheiten gemeinsam für den Weltfrieden zu bekämpfen und wie Menschen zu leben.

Diese Einladung, diese Sehnsucht ist unsere, eins zu leben und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald.

Necati Aydin
23. Januar 2023