Tarım sektöründeki istihdamın mevcut durumu ve eğitim ihtiyacının irdelemek, sektördeki insan kaynağının niteliğinin geliştirmek ve sektörün rekabet gücünün artırılması için yapılması gereken çalışmaları görüşmek üzere Bursa'da “Tarım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Ortak Akıl Çalıştayı” gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği (BESOB) organizasyonunda gerçekleştirilen Tarım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Ortak Akıl Çalıştayına; Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Çelebi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü temsilcileri, tarım sektöründen ilgili meslek kuruluşları, sektör uzmanları, kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Türkiye’de kaliteli çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla Suriyeli toplulukların istihdama erişiminin kolaylaştırılması amacıyla düzenlenen çalıştayın sektörün mevcut iş durumu ve sektörün geleceğine dair atılacak adımlar noktasında çok önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, tarım sektöründe yerel ve bölgesel rekabet gücünün artırılması ülkemizin kalkınmasına, kaliteli çıraklık ve mesleki eğitim ile nitelikli iş gücünün elde edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Verimli tarım alanlarının ve su kaynaklarının giderek azaldığı, denizlerin kirlendiği, iklimlerin değiştiği, toprağın, suyun, tarım alanlarının stratejik öneminin ve rekabetinin artığına vurgu yaparak sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Öğrencilerimizin eğitimleri kadar istihdamları da artık bizleri ilgilendiriyor. Bu anlamda da daha fazla okullarımızla ve paydaşlarımızla iletişim halinde olmamız gerekiyor. İki gün boyunca gerçekleştirilecek çalıştay sonunda ortaya çıkacak fotoğraf, tarım sektörü için mesleki eğitimin etkinliğinin artırarak nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara öncülük edecek. Ve bu tip etkinliklerin daha fazla olması ancak yaptığımız işi daha nitelikli bir şekilde yapmak konusunda bize güç verecek ve hedeflerimizi bu doğrultuda gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Tarım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Nitelikli İşgücü Ortak Akıl Çalıştayı, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İMEP uzmanlarınca hazırlanan ‘Türkiye’de Tarımsal İstihdam Raporu’nun sunulmasına müteakiben oluşturulan 6 çalışma grubunun teknik çalışmaları ile devam etti.

Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ile sektörün mevcut durumu ve geleceğe ilişkin öneriler yer alacak. Çalıştay sonucunda hazırlanacak raporun hem mevcut çalışmalara hem de İMEP’in 2. fazı kapsamında tarım sektöründe yapılması planlanan faaliyetlere ışık tutması bekleniyor.

Kaynak: igf