Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde tarımsal üretimin canlanması, sürdürülebilir hale getirilmesi, güvenilir ürün temini ve pazarlamasına katkı sağlamak amacıyla proje hazırlanarak Küresel Çevre Fonu’na (GEF) sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerinin nakdi olarak yapılması sağlandı.

Bu kapsamda 24 Şubat’tan itibaren toplamda 2,9 milyar lira mazot, gübre ve yem bitkisi destekleme ödemesi yapıldı.

Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen il ve ilçelerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılmış tohumu kullanan çiftçilere 2023 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği yüzde 100 artırılarak ödenecek.

Böylece deprem bölgesi için buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik ve tritikale için dekara 50 lira olan sertifikalı tohum desteği 100 lira, kuru fasulye, mercimek ve yonca için dekara 60 lira olan sertifikalı tohum desteği ise 120 lira ödenecek.

Müracaat süreleri uzatıldı

Deprem bölgesi illerinde ve diğer illerde zamanında müracaat yapılamayacağı, gecikmeler ve kısıtlar olabileceğinden destekleme başvuru süresi Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Toprak Analizi Desteği ve Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği müracaat süreleri uzatıldı.

Bitkisel üretimin temeli olan sertifikalı tohumluk üretiminin aksamadan devamının sağlanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca idari ve teknik tüm tedbirler alındı. Bu kapsamda afet bölgesinde geçerli olmak üzere ilgili tohumluk sertifikasyon yönetmeliklerinde yer alan tohumluk beyannamelerinin son başvuru süreleri uzatıldı.

Ayrıca bu illerde tohumculuk sektörü içerisinde faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilerin yetki süreleri 6 ay uzatıldı. Bununla birlikte OHAL bölgesindeki il müdürlüklerince yürütülen tohumluk sertifikasyon işlemlerinin ilgili kamu sertifikasyon laboratuvar müdürlüklerince de yerinde yürütülebilmesi amacıyla yetkilendirme yapıldı.

Depremden etkilenen bölgelerdeki üreticilerimizin üretime devam etmeleri amacıyla ilkbahar dönemi tarım takvimine uygun olarak çalışmalar başlatıldı. Başta yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller ve hububat ile sebze üretiminin artırılmasına yönelik olarak "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde 112 milyon lira kaynak tahsis edilerek ekim-dikimlerle ilgili faaliyetlere başlandı.

Ege’de Türkiye ve Yunanistan’dan tansiyonu düşüren adımlar Ege’de Türkiye ve Yunanistan’dan tansiyonu düşüren adımlar

Öte yandan afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde toplam 1,9 milyon dekar mera alanının ıslahına start verildi. Merada hayvancılık yapan çiftçilerin çoban çadırı, hayvan çadırı, yemlik, sıvat ve çoban çantası ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 56,6 milyon lira bütçe ile "Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi" uygulamaya koyuldu. Deprem bölgesinde tohum ve gübre bayilerinin açılmasına yönelik çalışmalar yürütülürken, bu bayilerdeki ürün teminine yönelik tedarikçiler ile görüşülerek önceliklendirilmesi sağlandı.

Ayrıca deprem bölgesindeki illerde ağırlıklı olarak bulunan kayısı, zeytin, antepfıstığı ve turunçgil bahçelerinde bahar döneminde aşı, budama, çapalama, gübreleme, ilaçlama gibi yapılması gereken uygulamalara yönelik bakanlık birimleri ile üretici birlikleri ve kooperatifler arasında koordinasyon sağlandı.

Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde tarımsal üretimin canlanması, sürdürülebilir hale getirilmesi, güvenilir ürün temini ve pazarlamasına katkı sağlamak amacıyla “Türkiye’de Depremden Etkilenen Bölgede Tarımsal Ekosistemleri İyileştirmek Amacıyla İyi Tarım Uygulamalarının Entegre Edilmesi Projesi" hazırlanarak Küresel Çevre Fonu (GEF)’na sunuldu.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sebze üretiminin artırılması amacıyla depremden etkilenen illerde yaklaşık 10 milyon sebze fidesinin yüzde 75 hibe ile üreticilere temin edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.