Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) IPARD II Programı kapsamında 16 Ağustos 2023 tarihinde yayınladığı 13. başvuru çağrı ilanı için başvuru kabulleri 4 Eylül itibarıyla başladı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çağrı ilanı kapsamında et, süt ve yumurta üreten hayvancılık işletmeleriyle yine et-süt-kanatlı eti işleme, süt toplama merkezleri, balıkçılık ve su ürünleri ile meyve-sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması başlıklarında 20 Milyon Avro’luk destek yatırımcılarla buluşturulacak. Diğer proje çağrılarından farklı olarak 13. Çağrı kapsamında işletmelerin yalnızca makine-ekipman (yenilenebilir enerji yatırımları dahil), hizmet ve görünürlük harcamaları hibe desteği kapsamında olacaktır. Yapım işleri bu çağrı kapsamında uygun harcama kapsamında desteklenmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanı kapsamında, IPARD Programı vasıtasıyla verilen destek, ‘Kamu Katkısı’ adı altında, desteğe hak kazanan yatırımcılara ‘geri ödemesiz’ olarak kullandırılacaktır. ‘Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar’ olarak ifade edilen hayvancılık tesisleri için destek oranı yüzde 60-80 olup başvurular 4-28 Eylül 2023 tarihlerinde, ‘Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ olarak ifade edilen tarımsal ve gıda sanayi tesisleri için ise destek oranı yüzde 50-60 olup başvurular 18 Eylül -12 Ekim 2023 tarihlerinde, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne yapılabilecektir. Belirtilen hibe oranlarının yanı sıra, desteklenen yatırımlar KDV, ÖTV, gümrük vergisi, gelir vergisi ve kurumlar vergisinden de muaf olacağından ekonomik olarak önemli bir fırsat barındırmaktadır. Başvurular ile ilgili detaylı bilgiye programın uygulayıcısı olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği gibi TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü’nün Yardım Masası telefonundan veya yüz yüze görüşme şeklinde de erişilebilmektedir” denildi.

Samsun’un sahip olduğu tarımsal potansiyeli daha etkin ve verimli kullanabilmesi ve tarımsal sanayide nitelikli üretimi artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen bu desteklerin oldukça önemli olduğunu ifade eden Samsun Vali Orhan Tavlı, yatırımcıları TKDK’ya proje sunmaya davet ederek, proje çağrısının Samsun ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.