İranlı Sosyolog ve Siyaset Bilimci ÜLGEN TÖLGE'nin ATATÜRK hakkındaki saptamaları:

ATATÜRK kimdir?

1-ATATÜRK üst insandı. Onu başka

İnsanlarla karşılaştırmak doğru olmaz.

ATATÜRK'ün vatan sevgisine

inanmıyorum. Üst insanlarda vatan

sevgisinden daha yüce bir duygu olduğuna inanıyorum.

"Vatan kuruculuğu."

Farklı düşünüyorum bu konuda. Çünkü o zaman sevilecek vatan diye bir olgu yoktu ki. 

Osmanlı'nın yok ettiği ümmetçi karanlık geçmişin harabeleri vardı. Vatan sadece

toprak yığınından oluşmuyor.

Vatan; Yüce değerlerin zarfıdır.

Peki ATATÜRK zamanında hangi değerler vardı? Hiç bir değer..

Hiçlik vardı. İnsan hicliği nasıl sevebilir.

ATATÜRK sevilecek ve insanca değerlere

zarf olacak bir vatan tesis etmek istedi.

Yüksek ölçüde de bunu başardı. Çünkü üst insanlar değerlerin kurucuları olurlar.

0 değerlerle de vatan madde olmaktan, toprak yığını olmaktan çıkarak, manevi ölçütlerin yurduna dönüşür.

ATATÜRK'ün kurduğu ve Anadolu'ya armağan ettiği değerlerin ondan önce var olduğuna dair hiçbir örnekle, emareyle karşılaşmadım.

Nelerdi bu örnekler...?

2-Cumhuriyet bir değerdir ve ATATÜRK öncesi yoktu.

3- Laiklik, sadece bir değer değildir,

değerlerin üreme üretilme temel taşı ve olanağıdır, bu da

ATATÜRK öncesi yoktu..

4-Türkçe bir değerdir ve ATATÜRK öncesi yoktu.

Özellikle benim için önemli olan

budur. Ben bir kaç dil bilirim ve Türkçenin de bir kaç lehçesini bilirim.

ATATÜRK öncesi Türkçe yoktu. Felsefeye, fiziğe, ilme, bilime, bütün bilim dallarına girmiş bulunan modern Türkçenin Kurucusu ATATÜRK'tür.

Çağımızda eski Yunan felsefesinden modern Batı felsefesine denli bilgi kaynakları tercüme edilmişse, bunun nedeni ATATÜRK tarafından insanlık tarihine sunulan ve grameri bellio lan Türkçedir...

5- ATATÜRK öncesi kadın yoktu. Şeriat esiri ve seks makinası olan, evde oturması gereken, cihat için çocuk doğuran dişi nesne vardı

ÜLGEN TÖLGE (Türk asıllı iran'lı sosyolog ve siyaset bilimci)...