Türk birliğine giden yolda
İlham Əliyev'in gelecek vizyonunu destekliyorum.

Ne Avrupa ne de Rusya.


Ne Avrupa-Atlantik Sistemi ne de Avusturya.

Yolumuz Türk-Türk Birliği'ne doğru.

İlham Əliyev dedi ki: "Avrupa tarihi bir kan ve sömürgecilik tarihidir... Biz Avrupa değiliz!

Bu kesinlikle doğru. Kan ve sömürgecilik geçmişi olan bir birlik, bize ve dünyaya örnek olamaz. Dünyanın merkezi ve hegemonyanın gücü olamaz. Dünya ulusları şimdi uyanıyor. Gerçeği öğreniyor. Avrupa-Atlantik sistemi, insan hakları ve demokrasi adına insanlığı, insanlığa yönelik saldırılarını, dünyadaki felaketlerini ve özellikle Türklere karşı işlediği suçları inceliyor. Son 30 yılda, Avrupa kültürü onlarla birlikte insanlık travması, istila, sömürgecilik, soykırım, soygun, kölelik, kölelik, kölelik ve insan kaçakçılığı hakkında yazdı.

Dünya bir arayış halindeydi. 19. ve 19. yüzyıllar Avrupa kültürünün bir dönemiydi ve 21. yüzyıl Avrupa kültürel modelinden terk ve Avrupa sisteminin ve kültürel emperyalizmin hegemonyasından kurtuluş arayışı dönemiydi.

Çok kutuplu bir dünya-küreselleşmiş bir üst sistem olan Avrupa-Atlantik sistemine karşı yerel sistemlerin-yerel kültürlerin gelişimini destekleyen bir siyasal sistem, yalın bir anlayışın geliştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

Avrupa sistemi, bir kültür alanı gibi örnek bir model olma yeteneğini ve hakkını kaybediyor.

İnsanlık bu kan ve sömürge sisteminin verdiği zararı hesaplıyor.

Edward Said, O. Spangler, R.Genon, Frutje Kapra, Toynbi, Kissingcer, Huntington, Bjezinski, T.Durali, A.Davudoğlu, Eli Law, N.Danilevski, A.Dugin ve diğerleri gibi yazarlar bulunmaktadır. Son yıllarda, birçok Batılı akademisyen Batı mitolojisini yok ediyor.

Batı kültürü ve sistemi, insanlık için bir kalkınma modeli ve örnek olmaktan çıkıyor.

İlham Əliyev'in Avrupa hakkındaki sözlerini kendi görüşüne katıyoruz. Evet, biz Avrupa değiliz. Biz Türk'üz. Biz Asyalıyız. Doğu. Biz Müslümanız. Ordu bir millettir. Biz Türkler, kendi medeniyet değerleri, siyasi ve kültürel sistemi, doğru anlayışı, tanrı-insan, insan-doğa, insan-insan, insan-devlet çatışması olan bir üst sistem kurucu milletiz. Avrupa son 500 yılda süper bir sistem olmuştur. Biz Türkler tarihin her döneminde süper sistem olduk. Her süper sistemin arkasında bir kültür vardır. Dünyanın hayal gücü ve felsefesi durdu. Evet, biz Avrupa değiliz. Bizim kültürümüz Türk kültürüdür. Türk Kültürü'nü ve üst sistemi yeniden kurmaya çalışmalıyız. Azerbaycan'ın milli stratejisi, milli düşüncesi Turan sisteminin ve medeniyetinin kurulması olmalıdır. İlham Əliyev'in dediği gibi bizim ailemiz bir Türk ailesidir ve yolumuz Türk Birliği'dir. İlham Əliyev'in bu politikasını destekliyorum.

Türk Birliği'nin önündeki en büyük engel Rusya!

Ama şunu da söylemeyi kendime borçluyum ki, bizi 200 yıldır işgal ve sömürge yönetimi altında tutan Rusya'nın tarihi, kültürü ve egemenliği de kan ve sömürgecilik üzerine kuruludur. Rus İmparatorluğu, tarihinin 600 yılını Türklerle savaş halinde geçirmiştir. Rusya'nın temeli Türk coğrafyasına, Türk topraklarına ve Türk kültürüne dayanmaktadır. Rusya'nın tarihi toprakları Moskova ve çevresini kapsıyor. Rusya tarihi etnik bölgelere çekilmelidir. Rusya'nın tarihi aynı zamanda bir kan ve bağımsızlık tarihidir. Rusya kan döktü. Türk kanı döktü ve Türk kanı üzerine kuruldu. Rus tarihi, Türklerle yapılan bir savaş tarihidir. Türk milletine Ruslar kadar vuran bir millet veya millet olmamıştır. Rusya, Türk İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal etti, çöktü ve çöküşüne katıldı. Ermenistan, Azerbaycan üzerinde ülkeler arası bir devlet kurmuştur. Rusya, Türk-Türk-İslam düşmanıdır. Rusya'nın Azerbaycan'daki 300 Rusça eğitim okulu kapatılmalıdır. Resmi Rusça dil eğitimi yasaklanmalıdır. Azerbaycan, Rusya'nın çevresi, arka bahçesi olmaktan çıkmalıdır.

Yolumuz ne Avrupa-Atlantik sistemi ne de Avrasya sistemidir. Yolumuz Turan sistemine.

Avrupa-Atlantik sistemini incelediğimiz gibi Avrasya sistemini de sorguluyoruz.

Avrasya sistemi kusurludur çünkü merkezi bir Türk-Müslüman sistemidir. Türk-Müslüman kültürü, Rus-Slav kültürünün bir alt okuryazarı olamaz. Rusya merkezli Avrasya sistemini protesto ediyorum. Türkiye merkezli Avrasya sistemi ise gelecekte yeniden gözden geçirilebilir.

Tarihte iki Avusturya modeli oluşturulmuştur.

Charles Khan'ın Türk-Türk-Türk merkezli Avusturya modeli. Charles Khan İmparatorluğu.
Stalin'in Rus-komünist merkezli Avusturya modeli-SSSR.
Gelecek için bir strateji olarak, Charles Khan Avrasya'nın yeniden gözden geçirilmesi ve incelenmesi gerekiyor.

Kan ve sömürgecilik üzerine inşa edilen Rusya, Batı Göktürkleri (Türkiye) ve Doğu Göktürklerinin (Türkiye) etnik ve kültürel olarak buluşabilmesi için Kafkasya'yı terk etmelidir. Birleştirebilir. Türk Birliği'nin önündeki en büyük engel Rusya!

Rusya'nın Azerbaycan'da bir askeri, Rusça konuşan, Rusça konuşan bir adamı olmamalıdır.

İlham Əliyev'in Azerbaycan'da 300 Rusça eğitim okulunun işletilmesi konusundaki sessizliğini desteklemiyorum.   ...Yasemin Karaylar-BAKÜ /TURKİSHFORUM - ABDULLAH TÜRER YENER