TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

Yargıtay ve UNDP iş birliğiyle yürütülen “Yargıtay etik şeffaflık ve güven projesi”nin kapanış sempozyumu gerçekleştirildi.

Yargıtay ve United Nations Development Programme (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “Yargıtay etik şeffaflık ve güven projesi”nin kapanış sempozyumu gerçekleştirildi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açılış konuşmasında, insanlığın ortak değerlerinin yaşatılması, içeriğinin zenginleştirilmesi ve insan odaklı bir yaklaşımla bu değerlerin uygulanmasının ve güvence altına alınmasının yüksek mahkemenin görevleri arasında yer aldığını, Yargıtay etik şeffaflık ve güven projesinin bu vizyonla yürütüldüğünü ifade etti.

Etik değerler üzerinde yükselen ve halkın güven duyduğu bir yargı sistemi oluşturmanın ön şartının, toplumda “ortak bir yargı etiği bilinci” geliştirilmesine bağlı olduğunu belirten Başkan Akarca, “İşte bu nedenle yargı etiğinin yaygınlaştırılmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

Akarca ayrıca, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde görev alan ve katkı sağlayan uzmanlara, akademisyenlere ve Yargıtay mensuplarına teşekkür etti.

UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner’in de açılış konuşması yaptığı sempozyumda, proje çıktılarının sunumunu Proje Başdanışmanı Nihal Jayawickrama ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Saldırım gerçekleştirdi.

Sempozyumun oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yaptı.

Proje faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası etkilerinin katılımcılarla birlikte değerlendirilmesi, bu değerlendirme sonucunda gerçekleştirilen reformların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılması amacıyla gelecekte neler yapılabileceğine dair önemli adımların atılması hedeflenen sempozyumun ilk oturumunda, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Eyalet Mahkemeleri Merkezi Başkanvekili Jeffrey Apperson, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş, ikinci oturumunda ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi üyesi Dudu İrem Toros, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Boztosun Odman sunum yaparak katkı sağladılar.

Yargıtay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür, Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ergün Şahin, Avrupa Konseyi Operasyonlardan Sorumlu Başkan Pınar Başpınar ile Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay personeli, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin temsilcilerinin yanı sıra proje faaliyetlerinde görev alan uzman ve akademisyenler de katıldı.