İran’daki enerji kurumları, İslam Devrimi öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönemde incelenebilir.

İran’ın enerji sektöründeki yüksek potansiyeli ve ilgili jeopolitik durumu göz önüne alındığında Enerji Bakanlığının 
kurulmasının gündeme getirilmesi elzemdir.
* Basra-Hazar eksenine hâkim olma amacı ve güçlü ülkelerin askerî-siyasi alanlarda yarışması ortaya çıkacak 
yeni uluslararası sistemin temelini oluşturacaktır.


* İranlılara göre ABD’nin Nükleer Anlaşma’dan çekilmesi ve Tahran’ın nükleer taahhütlerini azaltması Batılıların 
planlarına aykırıdır. İran üzerindeki uluslararası baskının nedeni İran’ın nükleer konusundaki eylemlerinin 
askerî amaçlı olduğunun düşünülmesidir. Ancak İran, nükleer eylemlerinin barışçıl amaçlı olduğu iddiasındadır.
* Türkiye, İran’la ticari ilişkilerine ve İran’ın enerji kaynaklarını ithal etmeye devam ederse ABD’nin ekonomik 
baskılarının daha da şiddetleneceğini ve Rusya-İran ekseni ile stratejik bağlarını etkileyebilecek risklerin ortaya 
çıkacağını kabul etmelidir.

• İran, iç ve dış politikasında değişiklik yapmazsa ve aktif enerji diplomasisindeki sorunu çözmezse petrol, doğal 
gaz üretimi ve ihracatı konusunda zor dönemler geçirecek gibi görünmektedir. Bu durum, İran’ın ekonomik ve 
bölgesel durumunu etkileyecektir.

SAMAET MUGANLI -KAŞKAY TÜRKÜ