Ay, ıṣıĝını güneṣten alır. 

Ttt

Diyanet İṣleri Baṣkanı Arapça dilini bilmiyormuṣ, niye ṣaṣırdınız ki?  125 bin din görevlisinden hepsi eski Arapça Kur'an okur, ezbere bilenler de var ama Türkçe anlamını bilen kaç hafız veya din görevlisi vardır?
Ya saf temiz halk için ne demeli? 

*************


Ülkemizde tarikatlar rant ile din pazarlıyor. Buna kimsenin ses çıkarmıyor? Kur'an-ı Kerim'i küçük kitap gören Cübbelli Ahmet ve diĝerleri uyduruk hadislerle milleti kandırıyor. Neden tefecilik, faiz, zina adam öldürmek en büyük günahlardandır denilmiyor. Milyarlarca dolarlık silaha yatırım yapan Suudiler ortadoĝudaki savaṣları tetikliyor? 

********


Süslümanların son peygamberi Fetö bile Kur'an-ı Kerimin müslümanı olmaz diyor. Zındık cübbelli, sakkalı süslümanlar din adına toplumun huzurunu bozdu. Halkın inanç ibadet ve güven duyguları çok büyük yaralar aldı. 
Ülkemizde geceleri Adnan Oktar'ın maṣallah ve inṣallahlı göbek dansını kediciklerini TV'de izleyenler Türk milletinin özünü, âhlakını ve vicdani inaçlarını bozdular.

*********


Konu çok derin de acı gerçek ṣu. 
Türkler 3 İhlas 1 Fatiha suresini arapça ezbere bilir. Türkçe mealini ve tevsirini bilmez "üç gulhu bir elham suresi der" bu da uyduruk bir sure ismi. Öyle surelerin ismi Kur'an da yok ki. İslam inanıṣına göre Allahın 1 tane adı ve 99 sıfatı vardır. Hoca ve imamlar bunu bile doĝrusunu söylemeye çekiniyorlar. Neden, niçin acaba?  İSİM ve sıfatı ayırt etmeden Ahirete korkudan yatırım yapan, cennette Huri ve Nuri hayal eden neye amin dediĝini bilmeden anlamadan ölen millete müslüman Türk milleti denir. 

********


Kur'an'da ṣu ayet en az bin defa geçer "Tanrı bilgen, gören ve isterse baĝıṣlayandır" çümlesini bile anlamaylar. Kendisi gibi düṣünmeyenleri dinsiz ve kâfir ilan eder. Bu yetkiyi onlara kim verdi ? O da ayrı bir soru. 


Burda acı gerçekleri ve düṣüncemi ifade ettim.


Mesele teslimiyetcilik kulla kulluk deĝil önemli olan doĝruları konuṣup eleṣtirip aydınlığa çıkmaktır.

Necati Aydın