Ortak Abece ve Dayanıṣma 

Türk Akademisyenler ve Öğrenciler Birliği Hessen derneği Franfurt Türk Kültür Merkez'inde  Kurtuluṣ Savaṣı ve Türkistan konulu Prof. Dr. Timur Kocaoğlu  bilgemizin sunumu ile konferans düzenledi.

I M G 6719

Sunumun ana baṣlıkları:
1. Anadolu'da iṣgal güçleri 1918
2. Milli kurtuluṣ savaṣı 1919-1923
3. Türk dünyasının durumu.
4. Türkistan'daki ṣairlerin  Anadolu için yazdıĝı
 ṣiirler.
Rusya'daki Osmanlı subaylarınım Buhara ordusunu kurmaları.
5. Buhara Cumhuriyeti'nin 
Anadalu Kurtuluṣ savaṣına yardımı.
******
Osmanlı döneminde emperyalist güçler Batı cephesi Yunanlılar güney ve güneydoĝu İtalyan, Fransızlar İngilizler Doĝu anadolu Karadenizin yarısı Rus ve Ermeniler tarafından iṣgal edilmiṣ ortada sadece Anadolu toprakları kalmıṣtı.
******
19 Mayıs 1919'da baṣlayan yeniden diriliṣ kurtuluṣ savaṣı mücadelesi Samsun'dan baṣlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaṣlarının beraber yola çıkarak Anadoluyu örgütleyip 23 Nisan 1920'de TBMM açılıṣı yeni bir Türk devletinin kuruluṣun ilk temelleri Ankara hükümetini kurarak atılmıṣtır.  
--- büyük zorluklar içinde kurtuluṣ savaṣı örgütlenirken Türkistandan ceditciler de boṣ durmamıṣlar. yazdıkları ṣiirler ile Mehmet Akif Ersoy Anadolu'da, Magacan Jumabaĝ Uli Kazakistan Türk'ü ve Colpan Abdülhamid Süleyman Özbek Türk'ü milli duygularla destek olmuṣlardır. 
*****
1917 Devrimi iç savaṣlarla mücadele eden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliĝi yeni kurulan Ankara hükümetine maddi ve manevi destek verememiṣtir. Çünkü SSCB'nin kendi sorunları vardı. Osmanlı döneminde İstanbul'a gelen 1920'de kurulan Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaṣkanı Osman hoca'nın maddi ve manevi desteklerine Lenin'in müsadesi ile yeni kurulan Türk hükümetine sadece 100 bin altından yüzde % 20 sinin gönderilmesine izin verilmiṣtir. Bu yardım o dönem yeni kurulan Türk Ankara hükümetinin iṣine yaramıṣ ilaç gibi gelmiṣtir. 


Osman Hoca sonra altın yakut kılıflı 3 kılıç hediye olarak göndermiṣ. Kılıçlar Atatürk ve silah arkadaṣı İsmet İnönü ve İzmir'e ilk giren yüzbaṣı Ṣerefettin İzmir'e 9 Eylül 1922 de kurtaran Türk bayraĝını gönlere çeken İzmir Fatihine verilmiṣtir. "İzmir" soyad kanunu ile Ṣerafettin yüzbaṣıya soyad olarak sonradan verilmiṣtir. Ona hediye edilen kılıç kayıptır. 
*****

E6B4B9D6 4Ff7 4383 A37B A56498033741
Prof. Dr. Timur Kocaoğlu ve ekibi ile Türk Cumhuriyetlerinin tek alfabe üzerinden daha iyi bir iletiṣim saĝlanacaĝı düṣünülerek bu konu da büyük özverili çalıṣmalar baṣlatılmıṣ bulunmaktadır. 
Çok dilli ve ortak alfabeli çalıṣmanın ekonomik, teknolojik, eĝitim ve saĝlık gibi alanlarda kaynaṣıp dayanıṣmaya dünya barıṣına Türk Cumhuriyetlerinin büyük katkı saĝlayacaĝından hiç ṣüphemiz yoktur.
******

D08Aa278 1187 413B Af60 A320F8E7A34D
Prof. Dr. Timur Kocaoğlu bilgemiz ABD den Orta Asyaya, Ötükenden Avrupaya kadar çeṣitli TV ve Üniversitelerde  STK'ların düzenlediĝi etkinliklerde konferanslar vermektedir. Sayın Timur bilgemize de saĝlıklı uzun yaṣamlar dileriz. 

Necati Aydın
Dipl.Kfm.
Serbet köṣe yazarı.