Çanakkale geçilmez!

Çanakkale geçilmezdi ama 
Çanakkale eli silah tutan 5 milyon mülteci ile çoktan geçildi. Bizler kuru slagon atıyoruz. 15 yıl sonra 30 milyon yabancı uyruklu seçmen olacak. 1960 ve 1970 kuṣaĝının 1 veya 2 çocuĝu var çocuklarımızda öyle çekirdek aile son 25 yılda evlilik oranı azaldı. Boṣanma oranı yüksek, gençler evlenmiyor. Ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak korku içindeki gençlik, çocuk da yapmıyor. Durum böyle olunca 15 yıl sonra Türkiye'nin demografik yapısı deĝiṣecek mülteci kökenli seçmen sayısı artacak ve en büyük kaos iṣte o zaman baṣlayacak.
*****
Türkiye Birleṣmiṣ Milletler mülteci kampına döndü. Bu fatura Türkiyenin 21. Yüz yılda ödeyeceĝi en büyük maddi ve manevi fatura olarak tarihe geçecek. Atalarımızın kemikleri sızlıyor, Türk milleti ölüm uykusunda. Ülke sessiz iṣgal altındayken Çanakkale ṣehitlerini anmaya utanmamız gerekekmiyor mu? 
******
Emperyalist güçler silahla elde edemedikleri Türkiyeyi mültecilerle iṣgal ettirdiler. 
Misafirperver halkımız bunun geçici yerleṣim olmadıĝını anlayana kadar TBMM de ve yerel yönetimlerde mülteci kökenliler söz sahibi olunca  tehlike çanları o zaman çalacak. Kısa sürede mülteciler için geldikleri ülkelere geri göndermek için ivedilikle önlem alınmaz ise eĝer ortaya çıkacak her türlü olayların sorumlusu çözüm üretmeyen iktidar ve muhalefettir. Bu önlemin ırkçılıkla hiç bir iliṣkisi yoktur. Herkes kendi doĝduĝu topraklarda mutlu yaṣamak için çözüm üretsin. Ülkeyi terketmek ya da yaṣadıĝı ülkede kaos çıkartıp kaçarak baṣka ülkelerin huzurunu bozmak inanç örf ve adetlerini getolaṣarak yaṣamaları, toplumsal sorunlara neden olduĝu, ırkcılıĝın artıṣ gösterdiĝi Avrupa ülkelerinde  sandıklarda ırkcı partilerin oylarının artmasına neden olmaktadır. Bu da topluma olumsuz yansımaktadır. Bu tür siyasal geliṣmeler ileride iç savaṣların çıkmasına sebep olacaktır. 
******
18 Martlar ve savaṣlar yaṣamamak dileĝimizle. 
Ṣehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz ruhları ṣad olsun.